Dansk English

Hvad er støj?

Lyd

Lyd er de variationer i tryk som øret registrer. Det menneskelige øre kan håndtere et meget bredt område af lydtryk, som måles i decibel (dB).
 

Støj

Støj er lyd, som man bliver generet af, fordi den er uønsket eller virker ubehagelig. Oplevelsen af hvor generende støjen er, afhænger bl.a. af, hvor kraftig lyden er, og i hvilken sammenhæng den optræder.

Tidspunktet for støjen spiller ligeledes en stor rolle for, hvor ubelejligt den føles. Det betyder f.eks., at man kan tolerere mere støj om dagen end om natten.

Støj virker meget stressende, og der findes mange årsager til støj i hverdagen. Det er vigtigt at være klar over, at støj ikke er noget man blot skal acceptere!
I kampen mod uønsket støj må man angribe problemerne på den bedst mulige måde og forsøge effektivt at mindske generne.