Dansk English

Hvorfor reducere støj?

• Alle boligejere
• Salg af bolig?
• Køb af bolig?
• Ejendomsmægler


AbSorb® - til alle!

De fleste mennesker bliver dagligt udsat for støj, der er defineret som uønsket eller ubehagelig lyd. Støj – herunder vejstøj – indebærer en række konsekvenser for menneskers sundhed og velfærd.

Selvom der ikke er tale om støj, der er så kraftig at den påvirker hørelsen, har støjen indflydelse på organismen. Det kan f.eks. give sig udslag i forskellige fysiske og psykiske stressfænomener, bl.a. forhøjet blodtryk, søvnbesvær og nedsat indlæringsevne. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvor meget støj, der omgiver én i dagligdagen!

 

Lydreduktion

Hvor meget skal støjen så dæmpes, før det menneskelige øre kan registrere, at der er sket en reduktion i den belastende og irriterende støj? Det er heldigvis ikke nødvendigt at foretage en fysisk halvering af støjen, f.eks. fra 60 til 30 dB for at det menneskelig øre opfatter en markant nedsættelse af støjen. Faktisk er det ofte sådan, at når støjen bliver dæmpet med 6 til 10 dB vil mennesket opleve det som om støjen er blevet halveret. Derfor er AbSorb® støjskærmene er den optimale løsning på støjgener, der er forårsaget af trafikstøj eller industri.

1 dB: En ændring, som lige netop er så stor, at den kan erkendes.

3 dB: En væsentlig ændring, som meget tydeligt kan føles, svarende til en ændring af høreindtrykket på ca. 20%

6 dB: Svarer til en ændring af høreindtrykket på ca. 35%.

10 dB: Svarer til en ændring af høreindtrykket på ca. 50%.

 

  Boligejere kan desuden få en økonomiske fordel ved at opsætte en støjreducerende skærm, idet deres bolig bliver mere værd.


 

AbSorb® - specielt til boligejere, der ønsker at sælge!

Når du som boligejer har besluttet dig for at flytte, vil du gerne have solgt dit hus så hurtigt som muligt. – Men hvis du bor ved en støjbelastet vej, kan det vise sig at være et stort problem at komme af med huset.

AbSorb®'s støjskærme er løsningen!

Ved at etablere en støjskærm kan du nedsætte salgstiden betydeligt samtidig med, at huset kan sælges til en højere pris!

 

AbSorb® - specielt til boligejere, der ønsker at købe!

At købe et nyt hus er en stor beslutning. Det er ingen hemmelighed, at der er mange forskellige faktorer, der er afgørende for husprisen.

Hvis du køber et hus, der ligger i nærheden af en trafikeret vej, får du typisk et hus, som er billigere end en tilsvarende bolig, der ligger i et ”stille” område.

Og det kan hurtigt blive en god investering!

Hvis du efter køb af huset vælger at opsætte en AbSorb® støjskærm, får du nemlig ikke blot dæmpet støjen, du forøger også husets værdi betragteligt! 

 


AbSorb® - specielt til ejendomsmæglere!

Hvis du som ejendomsmægler står med et hus, som er næsten umuligt at komme af med, og du ved, at det sandsynligvis hænger sammen med, at huset ligger i et støjbelastet område, bør der etableres en støjreducerende foranstaltning.

Hvis du kan overbevise din kunde om, at AbSorb®'s støjskærmsløsninger er den optimale løsning på problemet, kan du få afkortet salgstiden væsentligt og samtidig få en højere pris for huset!
 

 

Sidst opdateret 15-06-2017