Dansk English

Idegrundlag

Idégrundlag

AbSorb® konceptet består bl.a. af støjskærme, der dæmper uønskede støjgener ved absorption.

Idéen bag AbSorb® er at tilbyde kundetilpassede løsninger, der reducerer de støjproblemer, som dagligt generer mange boligejere. Ved at reducere den oplevede støjbelastning skabes forøget livskvalitet og dermed en bedre hverdag for de mennesker, som er berørte af støjproblemerne.