Dansk English

Om os

PROFIL

Idégrundlag

AbSorb® konceptet består bl.a. af støjskærme, der dæmper uønskede støjgener ved absorption.

Idéen bag AbSorb® er at tilbyde kundetilpassede løsninger, der reducerer de støjproblemer, som dagligt generer mange boligejere. Ved at reducere den oplevede støjbelastning skabes forøget livskvalitet og dermed en bedre hverdag for de mennesker, som er berørte af støjproblemerne.

Vision

Da generende trafikstøj er en stigende belastning for mange mennesker, er vores mål at producere støjreducerende skærme af høj kvalitet. AbSorb® støjskærmene er nemme at etablere og skal være prismæssigt tilgængeligt for almindelige boligejere.

Mål

Det er vores mål at være blandt de bedste danske virksomheder, der producerer støjskærme.
Med AbSorb® konceptet vil vi desuden styrke lokalmiljøet ved at satse på dansk arbejdskraft.

AbSorb® er en del af Scan Convert A/S, der er en effektiv familieejet virksomhed, som har tradition for godt håndværk og med  erfaring i innovativ opgaveløsning. AbSorb® drager nytte af den viden og de kompetencer, vi har i Scan Convert A/S samt er det  grundlaget for udviklingen af AbSorb® koncepterne.