Dansk English

Type BlueChoice

Idégrundlag

Ideen med AbSorb® BlueChoise er at tilbyde et støjdæmpningsprodukt, som kan anvendes i industrien. Med AbSorb® BlueChoise begrænses uønskede gener fra støj ved absorption

Tanken bag AbSorb® BlueChoise er at tilbyde kundetilpassede løsninger, der reducerer de støjproblemer, som er forbundet med arbejde blandt støjende maskiner eller larmende produktionslinier.  


Mål

Målet med AbSorb® BlueChoise er at fremstille individuelt tilpassede støjafskærmninger af høj kvalitet.

Vi vil være en troværdig og kompetent samarbejdspartner både indenfor industriel og trafikal støjdæmpning. Desuden er det vores mål at være blandt de bedste danske virksomheder indenfor støjbekæmpelse. 
Med hele AbSorb® konceptet vil vi desuden styrke lokalmiljøet ved at satse på dansk arbejdskraft.

AbSorb® er en del af Scan Convert A/S, der er en effektiv familieejet virksomhed, som har tradition for godt håndværk og med erfaring i innovativ opgaveløsning. AbSorb® drager nytte af den viden og de kompetencer, vi har i Scan Convert A/S samt er det grundlaget for udviklingen af AbSorb® koncepterne.
AbSorb® BlueChoise tilbyder totalløsninger indenfor industriel støjdæmpning af maskiner og produktionsanlæg.

Alle støjdæmpningsløsninger fra AbSorb® BlueChoise er designet således at betjening, overvågning og vedligeholdelse af maskinen tilgodeses. Derved tages der desuden højde for at sikre et optimalt materialeflow i produktionen samt for at modvirke tidsspilde ved evt. driftsstop.

AbSorb® BlueChoise's produktprogram indeholder standardiserede produkt-elementer, som anvendes til at konstruere præcis den støjdæmpningsløsning, som kunden bliver mest tilfreds med.

Alle støjdæmpningsløsninger designes og tilpasses den enkelte kundes specifikke krav og behov. Sammen planlægger vi forløbet, og vores store erfaring med støjdæmpning betyder, at vi hurtigt og effektivt kan konstruere den løsning, der lige nøjagtig løser kundens støjproblem bedst.

AbSorb® BlueChoise's støjløsninger kundetilpasses, og vi lægger stor vægt på at finde den løsning, der præcis opfylder den enkelte kundes ønsker og behov.